“Okeanos Parades the Kings” was the theme of this year’s Krewe of Okeanos parade Sunday, February 15, 2015. Wayne Ralph Wetzel reigned as Okeanos.